Strona główna

Produkty

Usługi

Szkolenia

Doświadczenie

Pobierz

Cennik

Sklep internetowy
Consulting Partner Piotr Widak - BIM, bimestimate, szkolenia, biuro kosztorysowe.
widak.pl
Szkolenie kosztorysowanie BIM
BIMestiMate - poziom I
BIMestiMate - poziom II
MetriCAD
PDF Kosztorys
Wsparcie techniczne
Masz pytanie ?
MetriCAD

SZKOLENIE Z PRZEDMIAROWANIA W TECHNOLOGII METRICAD
PDF KOSZTORYS nowe oblicze przedmiarowania

Warsztaty dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie kosztorysant


DLA KOGO?
Dla wszystkich chcących poznać zagadnienia kosztorysowania robót budowlanych. 

CEL WARSZTATÓW
Warsztat ma na celu nabycia umiejętności przedmiarowania na dokumnetacji 2D (dwg) z wykorzystaniem systemów MetriCAD i Bimestimate.

PO WARSZTATACH – KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Po warsztatach uczestnicy na podstawie otrzymanych informacji powinni samodzielnie rozwiązywać zagadnienia przedmiarowania robót z wykorzystanie programów Bimestimate i Metricad.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach. 
Praktyczna nauka obsługi i możliwości programu do kosztorysowania Bimestimate i Metricad

WYMAGANIA WSTĘPNE 
Uczestnik szkolenia musi posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz zasad użytkowania systemu Windows.

METODA PROWADZENIA WARSZTATÓW
Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń przed komputerem. 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypty obejmujące tematykę szkolenia. 

OSOBY PROWADZĄCE
Warsztaty prowadzone jest przez praktyków, specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie kosztorysowania. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Warsztaty obejmują 8 godzin lekcyjnych. Przerwy ustalane indywidualnie z wykładowcą.

BONUS
Uczestnicy warsztatów otrzymają bon na zakup programu BIMestImate oraz Metricad. O wysokości bonu poinformujemy na szkoleniu.


PROGRAM WARSZTATÓW - jednodniowe skzolenie
•  Egzamin wprowadzający. 
•  Zawód kosztorysant. 
•  Podstawy prawne regulujące zakres kosztorysowania. 
•  Cel, rodzaje kosztorysów.  
•  Przedmiot zamówienia – zasady i metody wykonania. 
•  Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego i do przedmiotu zamówienia. 
•  Wprowadzenie do systemów wspomagających proces: przedmiarowania, kosztorysowania,
•  Funkcje kosztorysów w systemie kosztorysowym, 
•  Struktura kosztorysów, 
•  Forma odczytywania kosztorysów, przedmiarów, dokumentacji projektowej, 
•  Pojęcie kosztorysowania prostego w systemie kosztorysowym, 
•  Wprowadzenie do kosztorysowania prostego, 
•  Ćwiczenia kosztorysowania prostego, 
•  Wprowadzenie do sytemu  wspomagający proces przedmiarowania 2D - DWG
•  Formatowanie dokumnetacji 2D, 
•  Metody zliczania ilości jednostek miar robót,
•  Tworzenie obiektów,
•  Kontrola i wizualizacja zliczania ilości,
•  Eksportowanie informacji do systemu Bimestimate,
•  Import informacji z Metricada
•  Formatowanie ilości jednostek mia robót z wykorzystanie techniki odwoływania, zmiennych lokalnych, zmiennych globalnych, sum cząstkowych
•  Egzamin końcowy 
 

OPŁATA ZA WARSZTATY
Cena za szkolenie 16 godzin 500 zł
 

MIEJSCE SZKOLENIA I TERMIN SZKOLENIA


RZESZÓW

Siedziba firmy: Consulting Partner 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12
Termin szkolenia: 11 marzec 2019t.
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    
 
KRAKÓW
Hotel: 
Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

 
WARSZAWA
Hotel: 
Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

  
 
 

Hosting ITL.pl
Strona głównaProduktyUsługiSzkoleniaDoświadczeniePobierzCennikSklep internetowy