Strona główna

Produkty

Usługi

Szkolenia

Doświadczenie

Pobierz

Cennik

Sklep internetowy
Consulting Partner Piotr Widak - BIM, bimestimate, szkolenia, biuro kosztorysowe.
widak.pl
Szkolenie kosztorysowanie BIM
BIMestiMate - poziom I
BIMestiMate - poziom II
MetriCAD
PDF Kosztorys
Wsparcie techniczne
Masz pytanie ?
BIMestiMate - poziom I

SZKOLENIE Z KOSZTORYSOWANIA W TECHNOLOGII BIM - BIMESTIMATE - POZIOM PODSTAWOWY
BIMestiMate kosztorysuj BIM w 5-ciu wymiarach nowe oblicze przedmiarowania, kosztorysowania i harmonogramowania robót budowlanych

Warsztaty dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie kosztorysant


DLA KOGO?
Dla wszystkich chcących poznać zagadnienia kosztorysowania robót budowlanych. 

CEL WARSZTATÓW
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych z wykorzystaniem programu BIMestiMate. Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje dotyczące metod kosztorysowania robót budowlanych, opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz informacje dotyczące obowiązującego stanu prawnego z zakresu kosztorysowania. Nabędą umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kosztorysowania przy sporządzaniu kosztorysów z dokumentacji projektowej.

PO WARSZTATACH – KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Po warsztatach uczestnicy na podstawie otrzymanych informacji powinni samodzielnie rozwiązywać zagadnienia kosztorysowe, nabyć umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach. 
Praktyczna nauka obsługi i możliwości programu do kosztorysowania.

WYMAGANIA WSTĘPNE 
Uczestnik szkolenia musi posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz zasad użytkowania systemu Windows.

METODA PROWADZENIA WARSZTATÓW
Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń przed komputerem. 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypty obejmujące tematykę szkolenia. 

OSOBY PROWADZĄCE
Warsztaty prowadzone jest przez praktyków, specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie kosztorysowania. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Warsztaty obejmują 24 godzin lekcyjnych. Przerwy ustalane indywidualnie z wykładowcą.

BONUS
Uczestnicy warsztatów otrzymają bon na zakup programu BIMestImate. O wysokości bonu poinformujemy na szkoleniu.


PROGRAM WARSZTATÓW - trzydniowe szkolenie


•  Egzamin wprowadzający. 
•  Zawód kosztorysant. 
•  Podstawy prawne regulujące zakres kosztorysowania. 
•  Cel, rodzaje kosztorysów. 
•  Kosztorys Inwestorski – zasady i metody wykonania wg prawo zamówień publicznych.  
•  Przedmiot zamówienia – zasady i metody wykonania. 
•  Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego i do przedmiotu zamówienia. 
•  Wynagrodzenie ryczałtowe, kosztorysowe, powykonawcze,  
•  Forma kosztorysu ofertowego w postępowaniu przedmiotu zamówienia. 
•  Kosztorys ofertowy, inwestorski – zasady i metody wykonania w kosztorysowaniu powszechnym. 
•  Wprowadzenie do systemów wspomagających proces: przedmiarowania, kosztorysowania, rozliczania, harmonogramowania 
•  Funkcje kosztorysów w systemie kosztorysowym, 
•  Struktura kosztorysów, 
•  Forma odczytywania kosztorysów, przedmiarów, dokumentacji projektowej, 
•  Forma odczytu cenników kosztorysowania szczegółowego, uproszczonego, scalonego, 
•  Rola strony tytułowej, założeń wyjściowych, danych wyjściowych, klauzul w procesie kosztorysowania, 
•  Definiowanie poprawnych formuł kosztorysowych metody szczegółowej, 
•  Struktura kosztorysu w ujęciu kosztu roboty podstawowej, tymczasowej i towarzyszącej, 
•  Struktura kosztorysu w ujęciu wspólnego słownika zamówień, 
•  Podstawa poprawnego generowania kosztorysu dla rozliczenia kosztorysowego, ryczałtowego, powykonawczego, zamiennego względem przedmiotu zamówienia, 
•  Pojęcie kosztorysowania prostego w systemie kosztorysowym, 
•  Wprowadzenie do kosztorysowania prostego, 
•  Ćwiczenia kosztorysowania prostego, 
•  Wprowadzenie do kosztorysowania złożonego, 
•  Struktura i funkcja kosztorysu złożonego 
•  Praca kosztorysu na wielu kosztorysach 
•  Sporządzanie kosztorysów według technik scalania – dla roboty podstawowej 
•  Raportowanie kosztorysu do formatu Excela, Pdf,  
•  Ćwiczenia kosztorysowania złożonego, 
•  Metody weryfikacji kosztorysu w systemie kosztorysowym,  
•  Wprowadzenie do systemu odczytywania kosztorysów i przedmiarów z formatu nieedytowalnego, consulting partner 
•  Odczytywaniu kosztorysów i przedmiarów robót z formatu Excela, PDF, 
•  Zakładanie szablonów formatujących pliki PDF 
•  Formatowanie kosztorysów z formatu PDF. 
•  Ćwiczenia na systemie PDF, 
•  W miarę możliwości – zaawansowane funkcje oprogramowania, łącznie z MetriCADem 
•  Egzamin końcowy 

 

OPŁATA ZA WARSZTATY
Cena za szkolenie 24 godzin 790 zł brutto
Cena skalkulowana przy uczestnictwie co najmniej 4 osób

MIEJSCE SZKOLENIA I TERMIN SZKOLENIA


RZESZÓW
Siedziba firmy: Consulting Partner, 35-083 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12
Termin szkolenia: 4-5-6 marzec 2020r


Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    
 
KRAKÓW

Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

 
WARSZAWA

Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

  
 
 

Hosting ITL.pl
Strona głównaProduktyUsługiSzkoleniaDoświadczeniePobierzCennikSklep internetowy