Strona główna

Produkty

Usługi

Szkolenia

Doświadczenie

Pobierz

Cennik

Sklep internetowy
Consulting Partner Piotr Widak - BIM, bimestimate, szkolenia, biuro kosztorysowe.
widak.pl
Szkolenie kosztorysowanie BIM
BIMestiMate - poziom I
BIMestiMate - poziom II
MetriCAD
PDF Kosztorys
Wsparcie techniczne
Masz pytanie ?
PDF Kosztorys

SZKOLENIE Z KOSZTORYSOWANIA W TECHNOLOGII PDF KOSZTORYS
PDF KOSZTORYS nowe oblicze przedmiarowania

Warsztaty dla osób rozpoczynających pracę w zawodzie kosztorysant


DLA KOGO?
Dla wszystkich chcących poznać zagadnienia kosztorysowania robót budowlanych. 

CEL WARSZTATÓW
Warsztat ma na celu nabycia umiejętności konwertowania przedmiaru robót z wersji PDF.

PO WARSZTATACH – KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Po warsztatach uczestnicy na podstawie otrzymanych informacji powinni samodzielnie rozwiązywać zagadnienia konwertowania przedmiaru robót do wersji edytowlanej Bimestimate

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach. 
Praktyczna nauka obsługi i możliwości programu do kosztorysowania Bimestimate i PDF Kosztorys

WYMAGANIA WSTĘPNE 
Uczestnik szkolenia musi posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz zasad użytkowania systemu Windows.

METODA PROWADZENIA WARSZTATÓW
Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń przed komputerem. 

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypty obejmujące tematykę szkolenia. 

OSOBY PROWADZĄCE
Warsztaty prowadzone jest przez praktyków, specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie kosztorysowania. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Warsztaty obejmują 4 godzin lekcyjnych. Przerwy ustalane indywidualnie z wykładowcą.

BONUS
Uczestnicy warsztatów otrzymają bon na zakup programu BIMestImate oraz PDF Kosztorys. O wysokości bonu poinformujemy na szkoleniu.


PROGRAM WARSZTATÓW - jednodniowe skzolenie
•  Podstawy prawne regulujące zakres kosztorysowania. 
•  Cel, rodzaje kosztorysów. 
•  Kosztorys Inwestorski – zasady i metody wykonania wg prawo zamówień publicznych.  
•  Przedmiot zamówienia – zasady i metody wykonania. 
•  Przedmiar robót do kosztorysu inwestorskiego i do przedmiotu zamówienia. 
•  Wprowadzenie do systemów wspomagających proces: przedmiarowania, kosztorysowania, 
•  Funkcje kosztorysów w systemie kosztorysowym, 
•  Struktura kosztorysów, 
•  Forma odczytywania kosztorysów, przedmiarów, dokumentacji projektowej, 
•  Odczytywaniu kosztorysów i przedmiarów robót z formatu PDF, 
•  Zakładanie szablonów formatujących pliki PDF 
•  Formatowanie kosztorysów z formatu PDF. 
•  Ćwiczenia na systemie PDF, 
•  Egzamin końcowy 
 

OPŁATA ZA WARSZTATY
Cena za szkolenie 24 godzin 300 zł
Cena skalkulowana przy uczestnictwie co najmniej 5 osób

MIEJSCE SZKOLENIA I TERMIN SZKOLENIA


RZESZÓW

Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    
 
KRAKÓW
Hotel: 
Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

 
WARSZAWA
Hotel: 
Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

  
 
 

Hosting ITL.pl
Strona głównaProduktyUsługiSzkoleniaDoświadczeniePobierzCennikSklep internetowy