Strona główna

Produkty

Usługi

Szkolenia

Doświadczenie

Pobierz

Cennik

Sklep internetowy
Consulting Partner Piotr Widak - BIM, bimestimate, szkolenia, biuro kosztorysowe.
widak.pl
Szkolenie kosztorysowanie BIM
BIMestiMate - poziom I
BIMestiMate - poziom II
MetriCAD
PDF Kosztorys
Wsparcie techniczne
Masz pytanie ?
BIMestiMate - poziom II

SZKOLENIE Z KOSZTORYSOWANIA W TECHNOLOGII BIM - BIMESTIMATE - POZIOM ZAAWANSOWANY
BIMestiMate kosztorysuj BIM w 5-ciu wymiarach nowe oblicze przedmiarowania, kosztorysowania i harmonogramowania robót budowlanych


Warsztaty dla INNOWATORÓW budownictwa


DLA KOGO?
Dla wszystkich chcących poznać zagadnienia kosztorysowania robót budowlanych oraz innowacyjnej technologii BIM. Szczególnie dla Inwestorów, Wykonawców wprowadzających lub używających w swoich projektach BIM 3D, 4D, 5D dla potrzeb związanych z analiza i kalkulacją kosztów robót budowlanych. Również projektanci (architekci, instalatorzy, konstruktorzy) podczas warsztatów otrzymają podstawowe informacje na temat przygotowania modelu BIM dla potrzeb kalkulacji wartości roboty budowlanej. 

CEL WARSZTATÓW
Warsztaty mają na celu przekazanie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych oraz innowacyjnej technologii BIM z wykorzystaniem programu BIMestiMate (profesjonalisty w kosztorysowaniu robót budowlanych w sposób tradycyjny, jak również w innowacyjnej technologii BIM). Podczas szkolenia uczestnicy otrzymają informacje dotyczące metod kosztorysowania robót budowlanych, opracowania kosztorysów inwestorskich i ofertowych oraz informacje dotyczące obowiązującego stanu prawnego z zakresu kosztorysowania. Nabędą umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym wspomagającym proces kosztorysowania przy sporządzaniu kosztorysów z dokumentacji projektowej (papierowej, elektronicznej 2D oraz modeli BIM). Otrzymają informacje jak w oparciu o model BIM (zapisany do formatu IFC) opracować przedmiar i kosztorys oraz harmonogram

PO WARSZTATACH – KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW
Po warsztatach uczestnicy na podstawie otrzymanych informacji powinni samodzielnie rozwiązywać zagadnienia kosztorysowe, nabyć umiejętności związane z posługiwaniem się oprogramowaniem komputerowym przy opracowaniu przedmiarów i kosztorysów oraz analizy modeli BIM w zakresie ich poprawności, spójności i integracji danych z wyceną z wykorzystaniem funkcji programu BIMestimate.

Uzyskanie certyfikatu potwierdzającego udział w warsztatach. 
Nabycie umiejętności umożliwiających łatwiejsze i szybsze wykonywanie kosztorysów. 
Praktyczna nauka obsługi i możliwości programu do kosztorysowania.

WYMAGANIA WSTĘPNE 
Uczestnik szkolenia musi posiadać podstawowe umiejętności obsługi komputera oraz zasad użytkowania systemu Windows.

METODA PROWADZENIA WARSZTATÓW
Zajęcia prowadzone w formie ćwiczeń przed komputerem. Z omówieniem i wykorzystaniem studium przypadku dla różnego typu inwestycji.

MATERIAŁY SZKOLENIOWE
Uczestnicy szkolenia otrzymają skrypty obejmujące tematykę szkolenia. W zakresie technologii BIM praca na modelach, które zostaną udostępnione uczestnikom po warsztatach.

OSOBY PROWADZĄCE
Warsztaty prowadzone jest przez praktyków, specjalistów z doświadczeniem w dziedzinie kosztorysowania. 

HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Warsztaty obejmują 16 godzin lekcyjnych. Przerwy ustalane indywidualnie z wykładowcą.

BONUS
Uczestnicy warsztatów otrzymają bon na zakup programu BIMestImate z 50% rabatem do wykorzystania w okresie 4 miesięcy od daty zakończenia warsztatów

PROGRAM WARSZTATÓW - dwudniowe szkolenie

Wprowadzenie w kosztorysowanie robót budowlanych
Podstawy  i  metody  sporządzania  kosztorysów. 
Składniki kalkulacyjne ceny kosztorysowej (R, M, S, narzuty).
Układ, zawartość, rodzaje i funkcje kosztorysów.
Układ, zawartość przedmiaru robót.

Wspomaganie komputerowe kosztorysowania robót budowlanych program BIMestiMate
Wprowadzenie wraz z omówieniem podstawowych zagadnień związanych z kosztorysowaniem komputerowym.
Omówienie głównego paska narzędziowego programu. Zakładka po zakładce. 
Zarządzanie bazą katalogów norm. Katalogi norm rzeczowych. Wyszukiwanie pozycji. Tworzenie katalogów własnych, Import/Eksport katalogu.
Narzuty kosztorysu - definiowanie, modyfikowanie, usuwanie. 
Określenie metody kalkulacji kosztorysu. Założenia kalkulacyjne.
Cenniki. Import cenników, zakładanie nowych, edycja istniejących, ręczne wprowadzanie cen. Określenie poziomów cenowych.
Kosztorys budowa struktury. Podział na Rozdziały-Grupy-Elementy-Pozycje.
Typy pozycji kosztorysowych.
Wycena i sprawdzenie kosztorysu.
Praca na zestawieniach RMS. Weryfikacja, poprawianie, uzupełnianie danych w kosztorysie. 
Interpolacja /Ekstrapolacja.
Opcje rozszerzone: scalanie pozycji, wariantowanie pozycji, materiały własne inwestora, filtrowanie, pozycje złożone. 
Wydruki. Opcje ustawień, zestawy, style i szablony wydruków. 
Eksport kosztorysu do programów Excel, Word, formatu PDF, ATH.
Import plików Excel (przedmiarów, kosztorysów).
Współpraca z programami do harmonogramowania.
Import z innych programów do kosztorysowania Norma, Rodos. Uniwersalny format SKB XML.
Import przedmiarów z konwertera PDF Kosztorys.
Harmonogram. Struktura, sposób generowania w oparciu o kosztorys i dane z modelu BIM

BIM – 3D, 4D, 5D
Czym jest innowacja BIM w przedmiarowaniu 3D, kosztorysowaniu 5D i harmonogramowaniu 4D. 
Model – omówienie możliwości sprawdzenia poprawności modeli BIM. 
Błędy w modelowaniu. Programy projektowe ich możliwości i ograniczenia.
Współpraca kosztorysant – projektant. Z jakimi informacjami należy wyeksportować model do formatu IFC aby można go było efektywnie wykorzystać na etapie opracowania kosztorysu i harmonogramu.

Model BIM
Otwarcie modeli BIM zapisanych w formacie IFC. Omówienie właściwości formatu IFC.
Opcje nawigacji ”Model 3D”.

Omówienie funkcjonalności zakładek - model BIM
Zakładka – Widok
- weryfikacja danych oraz sprawdzenie poprawności modelu.
Zakładka – Obiekty
- omówienie opcji pozwalających na poszerzoną analizę modelu
Zakładka - Definiuj kosztorys
- omówienie połączenia struktury kosztorysu z danymi w modelu i odwrotnie
- praca na kosztorysie w powiazaniu z modelem
- informacje dodatkowe nie występujące w modelu
Zakładka – Wymiarowanie
- opcje automatycznego wymiarowania objętości, powierzchni, krawędzi, ciężaru, zliczania i ich przenoszenie do pozycji przedmiaru robót
Zakładka - IFC
- wycena pozycji kosztorysowych powiązanych z modelem

Funkcje specjalne
BIM Ekspert. Definiowanie opisu robót, jednostki i/lub dedykowanych ilości. 
Filtrowanie i wyszukiwanie elementów w modelu.
Łączenie, przenoszenie pozycji, zmiana typu i inne.
Opcja Zmiany. Weryfikacja kolejnych rewizji opracowywanego modelu.
Eksport danych.

OPŁATA ZA WARSZTATY
 
Cena za szkolenie 16 godzin 1.600 zł
Cena skalkulowana przy uczestnictwie co najmniej 4 osób

MIEJSCE SZKOLENIA I TERMIN SZKOLENIA


RZESZÓW

Siedziba firmy: Consulting Partner 35-83 Rzeszów, ul. Matuszczaka 1/12
Termin szkolenia: 12-13 marzec 2019r.
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    
 
KRAKÓW
 
Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

 
WARSZAWA

Termin szkolenia:
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

   

KATOWICE

Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

  
   
LUBILIN
 
Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

 
POZNAŃ


Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    


 
WROCŁAW


Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    ŁÓDŹ

Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    GDAŃSK

Termin szkolenia: 
Pobierz formularz zgłoszeniowy :
Wypełniony i podpisany formularz należy odesłac na adres: zuzia@widak.pl    

            
                               

 
  

Hosting ITL.pl
Strona głównaProduktyUsługiSzkoleniaDoświadczeniePobierzCennikSklep internetowy